سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
هنگامی که نزد آموزگار یا در مجلس های دانش نشستید، نزدیک هم شوید و برخی پشت برخی دیگربنشیند . مانند دوران جاهلیت پراکنده منشینید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
امروز: شنبه 99 فروردین 16

 

 7- ارائه مقاله در کنفرانس ها ی ملی و بین المللی :

 
 

 

  1 – پذیرش مقاله تحت عنوان یک مدل عمومی برای شناخت رفتار خرید سازمانی در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات – مرداد ماه سال 1387

2 – پذیرش مقاله تحت عنوان اصول و فنون ارزیابی های مالی در خرید دارائیهای سرمایه ایی -  در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات – مرداد ماه سال 1387

3 – پذیرش مقاله تحت عنوان طراحی و انتخاب کانال های توزیع در بازاریابی صنعتی– در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی – بهمن ماه سال 1387

 4 - پذیرش مقاله تحت عنوان استراتژی های بازاریابی در وضعیت های خرید سازمانی– در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی – اردبیهشت ماه سال 1388

 5 -  پذیرش مقاله تحت عنوان بررسی فرایند تصمیم گیری خرید خریداران سازمانی در خرید کالاهای سرمایه ایی -  در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات – مرداد ماه 1388

  6 - پذیرش مقاله تحت عنوان بررسی و تبیین عوامل سازمانی تاثیرگذار بر فرایند خرید سازمانی - در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی - بهمن ماه سال 1388

7- پذیرش مقاله تحت عنوان کانال های توزیع در بازاریابی صنعتی - در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی - بهمن ماه سال 1389 

8- پذیرش مقاله تحت عنوان استراتژی های بازاریابی در فرایند خرید سازمانی - در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی - بهمن ماه سال 1389 

9- پذیرش مقاله به همراه آقای عیسی شهنیایی تحت عنوان استراتژی های رابطه مند برای بازارهای سازمانی - در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی - بهمن ماه 1389 

10- پذیرش مقاله به همراه خانم حمیده افشار جهانشاهی تحت عنوان بخش بندی در بازارهای تجاری - در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی - بهمن ماه سال 1389 

11- پذیرش مقاله به همراه خانم عفت حاجی حسینی تحت عنوان بررسی ابعاد آمیخته بازاریابی الکترونیک - در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی - بهمن ماه سال 1389 

12- پذیرش مقاله به همراه خانم عفت حاجی حسینی تحت عنوان استراتژی های جهانی در صنعت تبلیغات بین المللی - در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی - تیر ماه سال 1390 

  13- پذیرش مقاله به همراه آقای جماالدین کبوتری تحت عنوان بکار گیری روش E-S-QUAL   و TOPSIS   فازی در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاههای خودپرداز بانک ملت – در سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم - اردیبهشت 1391

14- پذیرش مقاله به همراه خانم زینب زمانی تحت عنوان تاثیر منابع شرکت و قابلیت برگزارکنندگان نمایشگاه بر فرایند بازاریابی نمایشگاه تجاری- در همایش ملی علوم مدیریت نوین – شهریور  1391

15- پذیرش مقاله به همراه آقای جماالدین کبوتری تحت عنوان شناسایی و اهمیت سنجی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز با استفاده از ANP  -  در چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی- مهر ماه 1391

16- پذیرش مقاله به همراه آقای جماالدین کبوتری تحت عنوان بکار گیری معرفی و آزمون مدل مفهومی تاثیر بر کیفیت خدمات دستگاه های خودپرداز بر رضایت و قصد استفاده مشتریان (مطالعه ی:شعب بانک ملت بوشهر)-  در چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی- مهر 1391

17- پذیرش مقاله به همراه آقای جماالدین کبوتری تحت عنوان کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بکارگیری بیمه های الکترونیکی در صنعت بیمه - در دومین کنفرانس بین المللی بیمه الکترونیکی- آبان ماه 1391

18- پذیرش مقاله به همراه آقای مسعود حراقی تحت عنوان بازبینی مدیریت قیمت گذاری – رویکرد استرتاژیک- در اولین همایش ملی ارتقاء مباحث مدیریت - بهمن ماه 1391

19- پذیرش مقاله به همراه خانم محبوبه قریحه تحت عنوان بررسی مدیریت ارتباط با مشتری سنتی و الکترنیکی و ارئه یک مدل مفهومی برای نقش خدمات بیمه ای- در پنجمین کنفرانس ملی کسب و کار بیمه - بهمن ماه 1391

20- پذیرش مقاله به همراه خانم الهام وکیلی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در شرکت های بیمه- در اولین همایش ملی تازه های مدیریت - اسنفند ماه 1391

21- پذیرش مقاله به همراه خانم محبوبه قریحه تحت عنوان بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند- در اولین همایش ملی تازه های مدیریت - اسنفند ماه 1391

22- پذیرش مقاله به همراه خانم نازنین خلقی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در صنعت لوازم خانگی - در اولین همایش ملی تازه های مدیریت - اسنفند ماه 1391

23- پذیرش مقاله به همراه خانم مریم سعادت علیزاده تحت عنوان ارائه الگویی به منظور شناسایی رابطه بین ارزش عمر مشتری و کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان- در اولین همایش ملی تازه های مدیریت - اسنفند ماه 1391

24- پذیرش مقاله تحت عنوان آموزش   کارآفرینی   در   دانشگاه   و   مراکز   آموزشی – در اولین همایش ملی دانشگاه  کارآفرین ؛ صنعت دانش محور - دانشگاه مازندران – اردیبهشت 1392

 

25- پذیرش مقاله به همراه خانم مریم سعادت علیزاده تحت عنوان ارائه الگویی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی سازمانی – در اولین همایش ملی دانشگاه کارآفرین ؛ صنعت دانش محور - دانشگاه مازندران– اردیبهشت 1392

 

26- پذیرش مقاله تحت عنوان نوآوری باز درکسب و کارهای کوچک و متوسط: بررسی فرایندها، دلایل و موانع پذیرش نوآوری باز – در اولین همایش ملی دانشگاه کارآفرین ؛ صنعت دانش محور - دانشگاه مازندران– اردیبهشت 1392


 نوشته شده توسط دکتر مجید اسماعیل پور در یکشنبه 90/1/28 و ساعت 5:54 عصر | 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
درباره خودم

دکتر مجید اسماعیل پور
دکتر مجید اسماعیل پور
این یک وبلاگ شخصی است که به منظور معرفی دکتر مجید اسماعیل پور طراحی گردیده است .

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 12
بازدید دیروز: 4
مجموع بازدیدها: 93549
جستجو در صفحه

خبر نامه